Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

L'Ajuntament de Manresa obre una nova convocatòria de microcrèdits per a la creació d'empreses

L'Ajuntament de Manresa obre una nova convocatòria de microcrèdits per a la creació d'empreses


05/09/2019

Fins al  30 de setembre de 2019 es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament de Manresa les sol·licituds per a la concessió de microcrèdits per a la creació d’empreses a Manresa.

 

 

L’Ajuntament de Manresa ha obert la 6a edició de la convocatòria per a la concessió de microcrèdits que té per objectiu facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d’empreses a Manresa.

Els ajuts tenen com a destinataris les persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat  a partir de l’1 de gener de 2019,  i també les empreses ja constituïdes, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa sempre i quan l’obertura d’aquest nou establiment s’hagi realitzar a partir de l’1 de gener del 2019 i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros.

Es podran concedir ajuts per a l’adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents,... (S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o construccions) i/o despeses imputables necessàries  per al desenvolupament del projecte objecte del “microcrèdit” (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes,...).

Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses i/o inversions realitzades a partir de l’ 1 de gener de 2019 i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.

 

Els microcrèdits d’aquesta línia poden arribar fins al 75% del pressupost de la inversió inicial i/o despesa necessària, i amb un límit màxim de 5.000€.

 

Condicions dels microcrèdits 


Per tenir accés als microcrèdits no caldrà cap aval, i la garantia és la viabilitat del projecte empresarial. El tipus d’interès de l’ajut serà zero i el termini màxim de devolució serà de quatre anys amb una amortització trimestral de quotes lineals. 


Els projectes que poden accedir als microcrèdits que preveuen aquestes bases seran aquells realitzats o a realitzar durant el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i els tres mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà de la data de cobrament del microcrèdit.


El termini de presentació finalitzarà el 30 de setembre de 2019 

La documentació es pot presentar:

  • Telemàticament : a través d'aquest enllaç

  • Presencialment: a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC), situada a la Plaça Major núm. 1, en el següent horari d'atenció al públic (de dilluns a dijous de les 8:30 h a les 17:00 h i divendres de 8:30 h a les 14:00 h) o bé en  qualsevol altre registre descentralitzat de l’Ajuntament en horari d’atenció: de les 8,30 h a les 13,30 h.

En qualsevol cas, estaran obligades a relacionar-se  electrònicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics les persones següents: 

  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense  personalitat jurídica
  • Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria.
  • Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració 

 

La documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud es pot trobar a la web  del CEDEM (Centre de Desenvolupament Empresarial de l'Ajuntament de Manresa) https://www.manresa.cat/cedem/article/6261-microcredits-per-a-la-creacio-d-empreses--ajuntament-de-manresa

 

Per a més informació us podeu posar en contacte per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat  i/o al telèfon 93 878 76 25.

 

Amb la col·laboració de:
Campus Manresa - | Mapa web