Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Premi Rosa Argelaguet i Isanta


L'Ajuntament de Manresa convoca el Premi Rosa Argelaguet i Isanta, Premi del Campus Manresa en relació amb el dia internacional de la dona i la nena a la ciència per tal de reconèixer, promocionar i sensibilitzar el paper de les dones en la ciència i alhora reconèixer la figura de la Dra Rosa Argelaguet i Isanta.

Objecte

El Premi Rosa Argelaguet i Isanta vol reconèixer, promocionar i sensibilitzar respecte al paper d’aquelles dones que han contribuït activament en alguna activitat d’investigació, de divulgació o de docència, en l’àmbit de les ciències (incloent les ciències STEAM: ciències naturals i formals, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques).

Amb aquest premi es vol promoure l’accés i la participació plena i equitativa de la dona a les ciències, objectiu pel qual va treballar amb total dedicació la doctora Rosa Arguelaguet i Isanta i entregar-lo al voltant de la celebració del dia internacional de les dones i les nenes en la ciència.

Així mateix, aquests premis ens permeten treballar també un dels objectius de l’agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’objectiu 5 per aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes. Entenem que l’àmbit de la ciència és vital per aconseguir aquests objectius atès que es busca, per una banda, garantir la igualtat d’oportunitats per a les dones i per l’altra vetllar per la participació plena i efectiva de les dones en tots els àmbits de la vida pública.

Participants i requisits

Les candidatures als Premis han de ser proposades per alguna de les universitats o entitats que conformen el Campus Manresa:

  • Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa EPSEM-UPC
  • UManresa-Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
  • Biblioteca del Campus Universitari de Manresa

La determinació de la persona candidata es realitzarà de la forma següent:

  • Anualment les entitats del Campus Manresa triaran l’àmbit científic concret d’on hauran de provenir les persones candidates. La tria es farà per una Comissió on hi haurà un representant de cadascuna de les entitats, on cada representant tindrà un vot. En cas d’empat entre els àmbits proposats la determinació la farà l’Ajuntament de Manresa.
  • Una vegada determinat l’àmbit, cadascuna de les entitats proposarà en el si de la Comissió  la candidata que creguin mereixedora del reconeixement en base a haver destacat en l’àmbit científic per haver excel·lit en activitat docent, investigadora o divulgativa.

Comissió de propostes

Les entitats que conformen el Campus Manresa i l’Ajuntament de Manresa constituiran una Comissió de propostes, que tindrà la naturalesa jurídica d’òrgan col·legiat de caràcter assessor.

Aquesta Comissió estarà formada per un representant de cadascuna de les entitats que conformen el Campus Manresa i un representant de l’Ajuntament de Manresa.

Les entitats del Campus i l’Ajuntament cercaran un consens sobre la candidata a guardonar. En cas però de no assolir aquest consens es tindran es consideració totes les candidatures proposades. 

En cas que no hi hagi consens es realitzarà una votació on cada entitat i l’Ajuntament de Manresa disposaran d’un vot. La persona que obtingui mes vots serà la candidata. En cas d’empat serà l’Ajuntament qui exercirà un vot qualitatiu de desempat entre les persones que hagin rebut més vots. 

En supòsits excepcionals la Comissió podrà proposar més d’una candidata.

Presentació de la candidatura

La presentació de la candiatura s'haurà de fer a  la Seu electronica de l'Ajuntament  de Manresa.

Les propostes presentades amb posterioritat seran excloses, excepte en cas que per unanimitat dels ens del Campus (i si encara no s’ha pres una decisió ferma sobre la dona a reconèixer) es decideixi acceptar noves candidatures.

En la sol·licitud es motivarà aquesta candidatura, assenyalant en quins aspectes la candidata és significativa per haver contribuït en:

  • activitat docent (defensar una dilatada experiència en la docència i aprenentatge de la ciència)
  • activitat investigadora (ja sigui per publicació d'estudis o per participació en assajos, experiments, proves...)
  • activitat divulgativa (presència a mitjans de comunicació, activitats informatives fora de les professionals, llibres no tècnics per aproximar-se a la ciència...)

Per la valoració es tindrà en compte que la persona a reconèixer hagi nascut o tingui un vincle fort i inequívoc amb la comarca del Bages o a la regió de la Catalunya Central.

Premi

El premi consisteix en el lliurament d’un guardó en un acte obert al públic en general que es programarà al voltant de l’11 de febrer, dia internacional de les dones i les nenes en la ciència.

Aquest premi no té dotació econòmica i és merament honorífic i consisteix en l’entrega d’un guardó com a testimoni del reconeixement.

El guardó serà confeccionat de manera que sigui representatiu de la tasca desenvolupada per la Sra. Rosa Argelaguet i Isanta.

A través de la participació en el premi, s’autoritza a l’Ajuntament de Manresa a difondre el nom de les guanyadores i explicar la seva trajectòria.

Amb la col·laboració de:
Campus Manresa - | Mapa web